Hướng dẫn chơi Morgana ở vị trí hỗ trợ

Hướng dẫn chơi Morgana ở vị trí hỗ trợ

Morgana từng là một pháp sư mạnh mẽ ở đường giữa nhưng với chiêu cuối phải áp sát và chiêu khóa bóng tối dễ né, cô nàng đã phải nhường bước cho các pháp sư khác. Tuy nhiên khi phải...
read more